Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal. Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor’’, în continuare ,,GDPR”) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.


CINE SUNTEM NOI?

PARAGON MUSIC FESTIVAL SRL (denumită în continuare „Paragon Music Festival”), este o societate comercială cu răspundere limitată cu sediul social în Mun. București, Sector 1, Bd. Dinicu Golescu, nr. 43, bl. 7, sc. 3, et. 5, ap. 89, CUI 47795205, având numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J40/4792/2023, legal reprezentată de Anamaria Georgiana Sârbu, în calitate de Administrator, și Mihai Ioan Vutof, în calitate de Administrator.


CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Date personale cuprind orice informație sau informații care va pot identifica direct (de exemplu numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic).

Aceasta înseamnă că noțiunea de date personale ar putea include adresa, numele si prenumele, sexul, data și locul nașterii, datele din actele de stare civila, telefon/fax, adresa (domiciliu/reședință), e-mail, profesie, loc de munca, formare profesionala, situație familiala, situație economico-financiară, date privind bunurile deținute, obișnuințe/preferințe/comportament, imagine, voce, preferințele personale si obiceiurile de cumpăraturi, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare si informațiile privind situația financiara.

Noțiunea de date cu caracter personal ar putea include si identificator numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum si modulele cookie.


CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

„Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.


CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSOANAL?

Paragon Music Festival, în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale voluntarilor, angajaților, clienților persoane fizice, reprezentanților clienților persoane juridice, partenerilor contractuali și ai colaboratorilor, și datele altor persoane fizice care interacționează cu Paragon Music Festival și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu acesta.

Datele cu caracter personal sunt:

  • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;

  • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

  • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

  • exacte și actualizate în termen;

  • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;

  • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.


CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA?

În vederea colaborării cu terțe persoane, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, e-mail, număr de telefon, CNP, adresă, unitate de învățământ, IP și, după caz, alte date dacă sunt lăsate la inițiativa persoanei vizate la secțiunea ,,Dacă ai întrebări, le poți lăsa mai jos, iar noi vom reveni cu un răspuns’’.

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. 


CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:

  • contactării cu detalii despre eveniment;

  • încheierii și executării diferitelor contracte, pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin;

  • în baza consimțământului oferit în prealabil (în contextul recrutării de personal, pentru transmiterea comunicărilor de tip marketing etc.);

  • în scopul intereselor legitime urmărite de Paragon Music Festival (ex. adoptarea de măsuri de protecție și securitate a angajaților noștri, exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Asociației în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase etc.).


PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică sau pe durata impusă de lege.


CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:

  • Autorităților și instituțiilor publice – când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Paragon Music Festival în procedurile contencioase sau necontencioase etc.).

  • Partenerilor contractuali sau colaboratorilor

  • Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.


CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM?

Paragon Music Festival implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri interne de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.


CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:

  • Dreptul la informare;

  • Dreptul la acces;

  • Dreptul la intervenție;

  • Dreptul la opoziție;

  • Dreptul de a retrage consimțământul in orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

  • Dreptul de restricționare;

  • Dreptul de a fi șters;

  • Dreptul de a va adresa Autorității de Supraveghere si justiției

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin e-mail la adresa: contact@paragon-mf.com, prin poștă sau curier la adresa: Mun. București, Sector 1, Bd. Dinicu Golescu, nr. 43, bl. 7, sc. 3, et. 5, ap. 89.